Categorieën
Geen categorie

Een uniek sportevenement in Handel en omstreken, waarbij 100% van de opbrengst ten behoeve komt aan onderzoek naar schildklierkanker.

Stichting de Dappere Strijder organiseert voor haar tweede editie van ‘de dappere strijd’ een triatlon in Handel en omstreken. Na een succesvolle eerste ‘dappere strijd’, waarbij 17 afgevaardigden van Stichting de Dappere Strijder de alternatieve Elfstedentocht fietsen (250 kilometer) fietsten in 2022. Hiermee werd een bedrag van ruim €15.000,- opgehaald, dat werd overdragen aan Stichting Hersentumoren voor onderzoek naar hersentumoren.

Op zaterdag 31 augustus 2024 zal Stichting de Dappere Strijder, in samenwerking met De Rooye Plas Handel, een Triatlon organiseren in Handel en omstreken. Deelnemers kunnen kiezen voor de halve (1900 meter zwemmen, 90 km. fietsen en 21.1 km hardlopen) of een kwart (1000 meter zwemmen, 45 km. Fietsen en 10 km hardlopen) triatlon. Alles zal plaatsvinden in Handel en omstreken (omliggende dorpen).

Het is vanaf vandaag mogelijk om je interesse te tonen in deelname aan onze aankomende ‘dappere strijd’. Via deze link kun je jezelf aanmelden (nog geen definitieve deelname), waarna je later meer informatie over mogelijke deelname zult ontvangen. Als deelnemer wordt verwacht dat je fondsen en sponsors werft, waarbij we als collectief een zo hoog mogelijk bedrag nastreven. De volledige opbrengst van dit evenement zal worden gebruikt voor onderzoek naar schildklierkanker.

Categorieën
Geen categorie

Foto’s Elfstedenfietstocht

Categorieën
Geen categorie

Elfstedenfietstocht geslaagd

Afgelopen weekend overhandigden bestuursleden Pim Bexkens en Jop de Wit een cheque t.w.v. €15.116,94 aan Klaske Hofstee, voorzitter van StopHersentumoren.

Een prachtig eindbedrag van onze eerste activiteit (elfstedentocht), waarvoor we alle deelnemers, betrokkenen, donateurs en sponsors willen bedanken. Het volledige bedrag zal worden gebruikt in hersentumoren onderzoek.

Bekijk het volledige verhaal hier: https://stophersentumoren.nl/Nieuws/stichting-de-dappere-strijder-haalt-15-116-94-euro-op-ter-herinnering-aan-jaap-voor-hersentumoronderzoek

Jop de Wit (links) en Pim Bexkens (rechts) overhandigen een cheque t.w.v. 15.116,94 aan Klaske Hofstee (midden), voorzitter van StopHersentumoren.nl
Categorieën
Geen categorie

Zet hem in je agenda: zaterdag 16 juli 2022.

Op zaterdag 16 juli 2022 zullen afgevaardigden van stichting de Dappere Strijder een eendaagse fietstocht doen van de Elfstedentocht. Deze tocht is 240 kilometer en zal per fiets worden afgelegd rondom en door de Friese steden.

De fietstocht komt (achtereenvolgens) langs onderstaande plaatsen:

Bolsward, Witmarsum, Arum, Kimswerd, Harlingen, Herbayum, Franeker, Dongjum, Tzummarum, Minnertsga, St. Jacobiparochie, St. Annaparochie, Nij Altoenae, Hallum, Marrum,Ferwert, Blije, Holwerd, Hantum, Hiaure, Dokkum, Sybrandahuis, Birdaard, Bartlehiem, Wijns, Miedum, Lekkum, Leeuwarden, Marssum, Hatsum, Bayum, Winsum, Spannum, Kubaard, Hichtum, Bolsward, Nijland, IJsbrechtum, SneekIJlst, Jutrijp, Hommerts, Spannenburg, Tjerkgaast, Sloten, Wyckel, Balk, Kippenburg, Oudemirdum, Mirns, Laaxum, Stavoren, Molkwar, Hindeloopen, Workum, Parrega, Bolsward.

De volledige opbrengst van de elfstedentocht zal worden benut voor STOP HERSENTUMOREN.

Stop hersentumoren: Hersentumor onderzoek is onze hoofdzaak

Wil je deelnemen aan deze activiteit? Neem dan contact op met het bestuur via het contactformulier.

Categorieën
Geen categorie

Mogelijkheid tot doneren tijdens Ajax – Feyenoord

Voorafgaand aan de eredivisiewedstrijd Ajax – Feyenoord is het mogelijk om geld te doneren voor Stichting de Dappere Strijder.

Later zal bekend gemaakt worden wat het opgehaalde bedrag is. Dit bedrag zal worden opgeteld bij de volledige opbrengst van de Elfstedenfietstocht en zal worden volledig worden overgedragen naar stop hersentumoren.