Stichting de Dappere Strijder

“Ons doel is om bij te dragen in de transitie van een oneerlijke dappere strijd voor velen, naar een haalbare strijd voor allen.”

Cheque t.w.v.  €15116,94 voor hersentumoren onderzoek

Bekijk hier het laatste artikel over de overhandiging aan Klaske Hofstee.

Foto’s van de elfstedenfietstocht

Bekijk hier de foto’s van de elfstedenfietstocht

Draag bij in de Dappere Strijd

100% van de opbrengst van alle Dappere Strijder activiteiten gaan naar levens veranderend wetenschappelijk onderzoek naar levensbedreigende ziekten.

”Een fysieke en geestelijke uitdaging die in schril contrast staat met de dappere strijd die zij voeren of hebben gevoerd.”

Stichting De Dappere Strijder is opgericht om bij te dragen in de transitie van een oneerlijke dappere strijd voor velen, naar een haalbare strijd voor allen! Een stichting die zich inzet voor (jongeren en jong)volwassenen die een dappere strijd voeren tegen een (nu nog) ongeneeslijke ziekte.

Door deel te nemen aan allesomvattende mentale in lichamelijke uitdagingen (zoals het fietsen van de Elfstedentocht in 2022) zal er d.m.v. donateurs en sponsors zoveel mogelijk geld worden opgehaald, waarbij 100% van de opbrengst naar onderzoek tegen levensbedreigende ziektes zal gaan.

Stichting De Dappere Strijder is een ANBI-stichting zonder winstoogmerk, de stichting zal geen personeel aannemen en de bestuurders van de stichting zullen ook geen vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden. Onze instelling is vanaf 16 december 20221 goedgekeurd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).