Algemene
Voorwaarden

Laatst bijgewerkt op: 17-07-2023Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle aankopen en transacties die worden uitgevoerd via de website https://stichtingdedapperestrijder.nl/ (“Website”) van Stichting De Dappere Strijder (“wij”, “ons” of “onze”). Door gebruik te maken van onze Website en het plaatsen van een bestelling, stemt u in met deze Voorwaarden. Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u een aankoop doet.

1. Bestellingen en Overeenkomsten

1.1 Productinformatie

Wij streven ernaar om accurate en actuele informatie te verstrekken over onze producten, inclusief de prijs, beschikbaarheid en specificaties. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat alle informatie op onze Website volledig en foutloos is. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en om informatie op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

1.2 Bestellingen en Bevestiging

Uw bestelling via onze Website vormt een aanbod om een product te kopen. Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling naar eigen goeddunken te aanvaarden of te weigeren. Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u een orderbevestiging per e-mail met de details van uw bestelling. Deze orderbevestiging vormt geen aanvaarding van uw bestelling, maar bevestigt alleen dat wij uw bestelling hebben ontvangen.

1.3 Annulering

Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te annuleren of te weigeren indien er sprake is van onvoldoende voorraad, een foutieve prijsvermelding of enige andere reden die wij naar eigen goeddunken redelijk achten. Indien wij uw bestelling annuleren, zullen wij u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en eventuele betalingen die reeds zijn verricht terugbetalen.

2. Prijs en Betaling

2.1 Prijs

De prijzen van onze producten worden weergegeven in de valuta zoals aangegeven op de Website. Alle prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. Eventuele verzendkosten worden apart vermeld tijdens het afrekenproces.

2.2 Betaling

De betaling van uw bestelling kan worden uitgevoerd via de betaalmethoden die op onze Website worden vermeld. U bent verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte betalingsgegevens. Wij zullen pas overgaan tot de verwerking van uw bestelling nadat de betaling is ontvangen en geverifieerd.

3. Verzending en Levering

3.1 Verzending

Wij zullen uw bestelling verzenden naar het door u opgegeven afleveradres. Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat over op u op het moment van levering.

3.2 Levertermijn

Wij streven ernaar om uw bestelling zo spoedig mogelijk te verzenden. De geschatte levertermijnen zijn indicatief en kunnen variëren afhankelijk van de bestemming en andere externe factoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen in de levering.

4. Intellectuele Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van onze Website, inclusief teksten, afbeeldingen, logo’s en merken, behoren toe aan Stichting De Dappere Strijder of aan de respectievelijke eigenaars. Het is niet toegestaan om de inhoud van onze Website te kopiëren, reproduceren, verspreiden, wijzigen of enig ander gebruik te maken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

5. Aansprakelijkheid en Beperking van Aansprakelijkheid

5.1 Beperking van Aansprakelijkheid

Wij streven ernaar om accurate en betrouwbare informatie te verstrekken op onze Website. Echter, wij garanderen niet dat de informatie volledig, juist, up-to-date of geschikt is voor uw specifieke situatie. U maakt gebruik van onze Website en aankoopt onze producten op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit uw gebruik van onze Website of de aankoop en het gebruik van onze producten.

5.2 Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vertragingen, fouten, storingen of tekortkomingen die veroorzaakt worden door omstandigheden buiten onze redelijke controle, zoals natuurrampen, oorlog, stakingen, technische problemen of overheidsmaatregelen.

6. Toepasselijk Rech07t en Geschillenbeslechting

Op deze Voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. In het geval van een geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden, zullen wij proberen om het geschil in onderling overleg op te lossen. Indien een minnelijke schikking niet mogelijk is, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

7. Contactgegevens

Indien u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via:Stichting De Dappere Strijder KvK: 83143777 Adres: St.-Annastraat 46, 5421KC Gemert E-mail: info@stichtingdedapperestrijder.nl