Categorieën
Geen categorie

Foto’s Elfstedenfietstocht

Categorieën
Geen categorie

Elfstedenfietstocht geslaagd

Afgelopen weekend overhandigden bestuursleden Pim Bexkens en Jop de Wit een cheque t.w.v. €15.116,94 aan Klaske Hofstee, voorzitter van StopHersentumoren.

Een prachtig eindbedrag van onze eerste activiteit (elfstedentocht), waarvoor we alle deelnemers, betrokkenen, donateurs en sponsors willen bedanken. Het volledige bedrag zal worden gebruikt in hersentumoren onderzoek.

Bekijk het volledige verhaal hier: https://stophersentumoren.nl/Nieuws/stichting-de-dappere-strijder-haalt-15-116-94-euro-op-ter-herinnering-aan-jaap-voor-hersentumoronderzoek

Jop de Wit (links) en Pim Bexkens (rechts) overhandigen een cheque t.w.v. 15.116,94 aan Klaske Hofstee (midden), voorzitter van StopHersentumoren.nl
Categorieën
Geen categorie

Zet hem in je agenda: zaterdag 16 juli 2022.

Op zaterdag 16 juli 2022 zullen afgevaardigden van stichting de Dappere Strijder een eendaagse fietstocht doen van de Elfstedentocht. Deze tocht is 240 kilometer en zal per fiets worden afgelegd rondom en door de Friese steden.

De fietstocht komt (achtereenvolgens) langs onderstaande plaatsen:

Bolsward, Witmarsum, Arum, Kimswerd, Harlingen, Herbayum, Franeker, Dongjum, Tzummarum, Minnertsga, St. Jacobiparochie, St. Annaparochie, Nij Altoenae, Hallum, Marrum,Ferwert, Blije, Holwerd, Hantum, Hiaure, Dokkum, Sybrandahuis, Birdaard, Bartlehiem, Wijns, Miedum, Lekkum, Leeuwarden, Marssum, Hatsum, Bayum, Winsum, Spannum, Kubaard, Hichtum, Bolsward, Nijland, IJsbrechtum, SneekIJlst, Jutrijp, Hommerts, Spannenburg, Tjerkgaast, Sloten, Wyckel, Balk, Kippenburg, Oudemirdum, Mirns, Laaxum, Stavoren, Molkwar, Hindeloopen, Workum, Parrega, Bolsward.

De volledige opbrengst van de elfstedentocht zal worden benut voor STOP HERSENTUMOREN.

Stop hersentumoren: Hersentumor onderzoek is onze hoofdzaak

Wil je deelnemen aan deze activiteit? Neem dan contact op met het bestuur via het contactformulier.

Categorieën
Geen categorie

Mogelijkheid tot doneren tijdens Ajax – Feyenoord

Voorafgaand aan de eredivisiewedstrijd Ajax – Feyenoord is het mogelijk om geld te doneren voor Stichting de Dappere Strijder.

Later zal bekend gemaakt worden wat het opgehaalde bedrag is. Dit bedrag zal worden opgeteld bij de volledige opbrengst van de Elfstedenfietstocht en zal worden volledig worden overgedragen naar stop hersentumoren.